מומחה זיהוי קול

מומחה בבדיקת אותנטיות (זיוף) הקלטות

עד מומחה בבית משפט

מחלקת תמלול עם מעבדת קול צמודה:

- הקלטה ותמלול ישיבות

- תמלול הקלטות מכל מקור

מומחה לפענוח הקלטות כולל סינון רעשים